חברת BioView מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2022 – רווח גולמי של כ-4 מיליון שקל

חברת ביו ויו, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, העוסקת במחקר ופיתוח, שיווק ומכירה של מערכות ממוחשבות לזיהוי תאים חריגים במגוון תחומים ובפיתוח בדיקות חדשות המסייעות בגילוי סרטן, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2022.

המנכ”ל אלן שוויבל: “אנחנו ממשיכים לקדם את עסקי החברה, כולל הצגת המוצרים שלנו בתערוכות מקצועיות בארה”ב ובאירופה וכן פיתוח שיתוף הפעולה עם Capio”

להלן תמצית הנתונים הכספיים:

הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2022 עמדו על כ-7 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ-7.4 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע מתמהיל מכירות המערכות ומשינוי בשער הדולר לעומת השקל.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון השנה עמד על כ-4 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל ב-2021. שיעור הרווחיות הגולמית השתפר ועמד ברבעון החולף על כ-58% בהשוואה ל-54% שיעור רווחיות גולמית ברבעון המקביל ב-2021.

הרווח התפעולי רשם ירידה לכ-500 אלף שקל, בהשוואה לכ-1.1 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2021, בעיקר בשל העובדה שברבעון המקביל התקבלו הכנסות ממענק קורונה בגין הוצאות קבועות בישראל וכן מענק קורונה בארה”ב.

Integer Banner
עוד >
Peregrine team
Mafil simulations
OCON Healthcare Logo
Hogan Lovells Banner

GOLD PARTNERS