בריינסוויי מפרסמת תוצאות כספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021 ומספקת עדכונים עסקיים

בריינסוויי (NASDAQ & TASE: BWAY), מובילה עולמית בטיפול מתקדם ולא פולשני בהפרעות מוחיות, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021 ומספקת עדכונים עסקיים.

התפתחויות פיננסיות ועסקיות אחרונות

 • לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2021, ההכנסות הסתכמו ב-29.7 מיליון דולר, עלייה של 34% בהשוואה ל-2020.
 • מזומן, שווי מזומן ופיקדונות לטווח קצר נכון ל-31 בדצמבר 2021 הסתכמו ב-57.3 מיליון דולר, גידול של 2 מיליון דולר בהשוואה ל-55.3 מיליון דולר בסוף הרבעון הקודם, המשקפים תזרים מזומנים חיובי מפעילות ברבעון הרביעי.
 • התקבלה החלטת כיסוי ביטוחי  מאחד מקבלני תכנית מדיקייר המכסה יותר מ-9 מיליון מטופלים בארה”ב, לכיסוי טיפול ב-Deep TMS  ב-OCD.
 • נכון ל-31 בדצמבר 2021, לבריינסוויי בסיס התקנות של 754 מערכות Deep TMS™, עלייה של 20% ביחס למספר המערכות ב-2020.
 • נכון ל-31 בדצמבר 2021, בריינסוויי סיפקה 302 סלילי OCD כתוספת למערכות חדשות וקיימות של החברה.

“הכנסות הרבעון הרביעי משקפות את המשך הביצוע האיתן של הצוות שלנו”, ציין ד”ר כריסטופר וון ג’אקו, נשיא ומנכ”ל בריינסוויי. “הפקנו הכנסות של 29.7 מיליון דולר ב-2021 כולה, המייצגות עלייה של 34% ביחס ל-2020. יתרה מכך, הביקוש לטיפול Deep TMS שלנו במגוון אינדיקציות הוביל לסגירה חזקה של השנה, בעודנו מפיקים 8.5 מיליון דולר בהכנסות ברבעון הרביעי – עלייה חדה של 20% לעומת הכנסות הרבעון הרביעי של 2020. עובדה זו ראויה לציון במיוחד על רקע הזינוק במקרי אומיקרון, וכעת הצגנו צמיחה ב-6 רבעונים רצופים בהשוואה משנה לשנה. אנו צופים כי מגמות הפעילות החיוביות אשר הניעו מומנטום משמעותי ב-2021, אשר הודגשו על ידי הישגים אחרונים בחזית המסחרית, הקלינית, הרגולטורית והשיפויים הביטוחיים, יובילו לצמיחה נוספת לבריינסוויי ב-2022 ואילך”.

“חשוב מכך, אנו ממשיכים להשיג התקדמות חשובה בהבטחת שיפוי ביטוחי עבור טיפול Deep TMS ב-OCD”, המשיך וון ג’אקו. “ההישג האחרון שלנו בזירה זו הייתה החלטת כיסוי  ביטוחי  מטעם קבלן המדיקייר Palmetto, המכסה מעל 20% מאוכלוסיית המדיקייר וכעת מביאה את המספר הכולל של מטופלים המכוסים בטיפול Deep TMS ב-OCD לכ-60 מיליון. אנחנו ממשיכים בנוסף לפרסם נתונים משכנעים אודות Deep TMS במספר תחומים מרכזיים, כאשר הפרסומים האחרונים מדגישים את הטכנולוגיה החדשנית שלנו בטיפול בהתמכרות לאלכוהול, OCD ודיכאון חרדתי”.

תוצאות כספיות לרבעון הרביעי של 2021

 • ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-8.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-7.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020, עלייה של 20%.
 • שיעור הרווחיות הגולמית עמד ברבעון הרביעי על 77%, עקבי באופן יחסי בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020.
 • ההוצאות התפעוליות הסתכמו ב-8.0 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות תפעוליות של 5.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי ב-2020.
 • ההפסד התפעולי עמד ברבעון הרביעי על 1.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 407 אלף דולר בתקופה המקבילה.

תוצאות כספיות לשנת 2021

 • הכנסות של 29.7 מיליון דולר, עלייה של 34% בהשוואה להכנסות של 22.1 מיליון דולר ב-2020.
 • תזרים מזומנים תפעולי חיובי של 0.9 מיליון דולר לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2021, בהשוואה לתזרים תפעולי שלילי של 1.4 מיליון דולר ב-2020.
 • ההפסד הנקי הסתכם ב-6.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 5.4 מיליון דולר ב-2020.
 • נכון ל-31 בדצמבר 2021, לחברה מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות קצרי טווח בהיקף של כ-57.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-17.2 מיליון דולר בסוף שנת 2020. מאזן מזומנים זה כולל מזומן שהופק ברבעון הרביעי של 2021 וכ-42.3 מיליון דולר מהגיוס שנסגר במרץ 2021.
Qosina Banner
עוד >
Peregrine team
Mafil simulations
OCON Healthcare Logo
Hogan Lovells Banner

GOLD PARTNERS