Tagged: BioView

BioView Logo

חברת ביו ויו, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, העוסקת במחקר ופיתוח, שיווק ומכירה של מערכות ממוחשבות לזיהוי…

BioView Logo

חברת ביו ויו ביצעה בחינה משותפת לאפשרות שילוב מכשירי “DENOVO “מתוצרתה (לדימות אוטומטי, מבוסס בינה מלאכותית, לזיהוי תאים סרטניים )…

BioView Logo

חברת ביו ויו, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, העוסקת במחקר ופיתוח, שיווק ומכירה של מערכות ממוחשבות לזיהוי…

GOLD PARTNERS